UNIJ NA KARTA NIE DLA KAŻDEGO

Jak donosi „Dziennik Zachodni”, Komisja Europejska zaproponowała wczoraj wprowadzenie Niebieskiej Karty dla wysoko wykwalifikowanych imigrantów spoza Unii. Dokument pozwoli im na dwuletni pobyt i dobrze płatną pracę na terytorium Wspólnoty. W ten sposób Bruksela pragnie przyciągnąć na Stary Kontynent najlepiej wykształconych specjalistów, potrzebnych unijnej gospodarce. Do Europy od lat przybywają duże grupy nielegalnych imigrantów z biednego Południa, którzy uciekają przed nędzą, przemocą i bezrobociem. Tysiące z nich nie docierają do upragnionego celu, ginąc w wodach Atlantyku i Morza Śródziemnego. Na razie brak jednak konkretnych odpowiedzi na pytanie, jak rozwiązać tak palący problem, bo wspólna polityka imigracyjna Unii znajduje się wciąż w powijakach. Może dlatego, zamiast zająć się nielegalnymi przybyszami zmierzającymi do Europy za chlebem, Bruksela woli najpierw zająć się tymi, których chętnie przyjęłaby do siebie. Oferuje im godziwą pracę i płacę w zamian za ich wysokie kwalifikacje. Europejska gospodarka bardzo ich potrzebuje. Ogłoszony wczoraj projekt stanowi część planu działania Komisji Europejskiej w sprawie legalnej imigracji. Bruksela proponuje, by w całej Unii obowiązywała Niebieska Karta, pozwalająca imigrantom na legalny pobyt i pracę. Jednak, zdaniem redakcji, zdobyć ją wcale nie będzie łatwo. Mogą na nią liczyć jedynie wysoko wykwalifikowani imigranci, którzy legitymują się umową o pracę, opiewającą na co najmniej dwa lata. Muszą także mieć zagwarantowaną płacę, przekraczającą trzykrotnie minimalne zarobki w kraj u, w którym zamierzają się osiedlić.

Więcej w karta pobytu, niebieska karta
Jak UE chce przyciągnąć wykwalifikowanych imigrantów

Eurodeputowani poparli projekt obejmującego całą UE pozwolenia na pracę, który pozwoli przyciągnąć na unijny rynek wykwalifikowanych imigrantów. W ten sposób chcą wypełniać braki spowodowane niskim przyrostem naturalnym. Propozycja wprowadzenia w...

Zamknij