Spotkanie 19 kwietnia 2007 r.

Kolejne spotkanie Stowarzyszenia ASTD Global Network Poland poświęcone było tematowi: „Narzędzia oceny efektywności i rentowności szkoleń”, który zaprezentował Paweł Kopijer z firmy 2C Dom Brokerski Rynku Szkoleń. Za punkt wyjściowy dyskusji posłużył model oceny efektywności szkoleń Donalda L. Kirkpatrick’a. Na początku zdefiniowano pojęcie efektu szkoleniowego, identyfikując następujące terminy: 1.Jakość 2.Efektywność 3.Rentowność Nawiązując do modelu Kirkpatrick’a, zidentyfikowano cztery poziomy efektu, będące rezultatem działania szkolenia: I. Uzyskanie pozytywnej reakcji uczestników na szkolenie II. Uzyskanie pozytywnego efektu dydaktycznego III. Zastosowanie treści szkoleniowych na stanowisku pracy IV. Poprawa parametrów biznesowych Cztery przedstawione poziomy są sekwencyjne w czasie, tworząc łańcuch przyczynowo- skutkowy. W trakcie oceny efektywności szkolenia każdy z czterech poziomów Kirkapatrick’a oceniany jest osobno. Na spotkaniu przedyskutowano szczegółowo wszystkie poziomy. W trakcie dyskusji postawiono tezę, iż pojęcia efektywności i jakości szkoleń są całkowicie rozbieżne, mimo że istnieje zależność pomiędzy poziomem I (reakcją uczestników) oraz II (efektem dydaktycznym). Jednak poziom III (zastosowanie treści szkoleniowych na stanowisku pracy), kluczowy dla dodatniego wyniku efektywności szkolenia, zależy niemalże całkowicie od środowiska pracy, a nie jakości samego szkolenia. Przedstawiono również propozycje narzędzi, materiałów i sposobów oceny efektów szkolenia. Wśród wymienionych pomysłów znalazły się między innymi: Narzędzia oceny efektywności szkoleń Poziomy modelu oceny efektywności szkoleń Kirkpatrick’a I II III IV Ankieta poszkoleniowa x Test wiedzy x Mystery Shopping x Raporty wyników pracy organizacji x Spotkania poszkoleniowe x x Informacja zwrotna od przełożonego x Obserwacja na stanowisku pracy x x Badania u klientów x x FOCUS GROUP x x System ocen/ ocena 360° x x x Testy kompetencyjne x Development center x Poszczególne narzędzia służą do pomiaru konkretnych poziomów modelu Kirkpatrick’a. Okazało się, iż uczestnicy zidentyfikowali najwięcej narzędzi, badających poziomy III i IV, które stanowią najczęstszy powód braku efektywności szkoleń.

Więcej w astd, notatka
UNLOCK THE KNOWLEDGE …

UNLOCK THE KNOWLEDGE, czyli ODBLOKUJ WIEDZĘ …. - takie hasło przyświecało Konferencji American Society for Training and Development (ASTD), która odbyła się w dniach 3 – 6 czerwca 2007 w...

Zamknij