Jak pomagać w walce z uzależnieniem?

Bezpłatne warsztaty w Polanie Pracujesz na co dzień z osobami zagrożonymi uzależnieniem lub nadużywającymi środków psychoaktywnych? Chciałbyś skonfrontować swoją wiedzę z innymi specjalistami i skorzystać z możliwości rozwoju zawodowego. Przyjdź już w czerwcu na bezpłatne warsztaty w Ośrodku Terapii Uzależnień Polana. Warsztat z zakresu profilaktyki uzależnień dla osób pracujących z zagrożonymi uzależnieniem bądź nadużywającymi substancji psychoaktywnych odbędzie się w weekend, 23 i 24 czerwca w godzinach od 10 do 16 w Ośrodku Terapii Uzależnień POLANA w Warszawie. Poprowadzi go Agata Bujalska – psycholog kliniczny i certyfikowany terapeuta uzależnień. Cele warsztatu zdefiniowane zostały w kilku punktach. Przede wszystkim Polana proponuje zainteresowanym uzyskanie wiedzy na temat specyfiki pracy profilaktycznej i pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. W czasie warsztatu będzie można także nabyć wiedzę niezbędną do rozpoznawania osób używających różnych substancji psychoaktywnych. Ponadto Polana proponuje też zdobycie umiejętności z zakresu budowania własnych programów profilaktycznych. Jak rozmawiać z dzieckiem i jego rodziną oraz jak budować spotkania z rodzicami poświęcone uzależnieniu, to również jeden z tematów warsztatu w Polanie. Ilość miejsc w bezpłatnych zajęciach warsztatowych jest ograniczona. Aby wziąć w nich udział należy zgłosić się do Polany telefonicznie lub osobiście oraz okazać potwierdzenie zatrudnienia w placówce zajmującej się pomocą osobom uzależnionym bądź zagrożonym uzależnieniem. Polana – Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 20. Do udziału w warsztatach można zgłosić się dzwoniąc pod numer 0 22 825 00 45 lub przychodząc do ośrodka, który mieści się w Warszawie przy ul. Oleandrów 5/8. Więcej informacji: Marta Barlak magnifiCo PR marta@magnifico.com.pl