Rozpoznać talent – Weź udział w badaniu – otrzymasz wyniki!

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Akademii Ekonomicznej w Krakowie prowadzi badania na temat zarządzania talentami w Polsce. Efektem tych badań będzie określenie aktualnego stanu wiedzy oraz stosowanych praktyk w tym zakresie. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w tych badaniach i wypełnienie kwestionariusza. Jednocześnie zapewniamy, że badania mają charakter naukowy i są anonimowe. Ich wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczych analiz statystycznych. Z góry dziękujemy za poświęcony czas. Jesteśmy przekonany, że uzyskane wyniki przyczynią się do rozwoju teorii i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi.

Więcej w ankieta, badanie
SARE sprawdzi, jak korzystamy z e-maila

Właśnie rusza kolejne badanie dotyczące wykorzystania poczty elektronicznej w Polsce. Specjalizująca się w e-mail marketingu firma SARE już po raz czwarty przeanalizuje zmiany w sposobie jej użytkowania. Raport podsumowujący ukaże...

Zamknij