Samorządy podzielą siedem miliardów euro

W ramach budżetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007-2013) przeznaczone jest 9 mld euro. 70 proc. tej sumy przeznaczone zostanie na szkolenia dla przedsiębiorców, podnoszenie kwalifikacji pracowników i bezrobotnych, przekwalifikowanie rolników. Te środki będą dzielone przez 16 samorządów wojewódzkich. Natomiast 30 proc. tej kwoty przeznaczone zostanie na szkolenia bezrobotnych pracowników firm, nauczycieli, lekarzy, urzędników oraz wyposażenia szkół i będzie dzielone przez urzędy centralne: MEN, MiPS, MSWiA oraz MZ. Kwestią budzącą wciąż duże kontrowersje jest zasada dot. rekomendacji dla regionów do korzystania ze środków PO KL. Część uważa, że powinno opierać się to o zasadę algorytmu I, część natomiast o podział środków w oparciu o algorytm III. Grażyna Gęsicka, minister rozwoju regionalnego uważa, że największą zaletą PO KL jest fakt, że 70 proc. z 9,5 mld euro będzie wdrażanych przez regiony. Konsekwencją tego jest to, że za przygotowanie szczegółowych wytycznych, organizowanie konkursów, rozpatrywanie i rozliczanie wniosków będą odpowiadać samorządy województw. Rząd przyjmując PO Kapitał Ludzki musi przewidzieć, ile pieniędzy zostanie wydanych w każdym roku programowania. Na lata 2007-13 dostępną kwotę środków unijnych podzielono przez ilość lat. W efekcie każdego roku do wydania będzie suma identyczna. Jeśli zatem fundusze zostaną wykorzystane już w czerwcu, to kolejny konkurs może zostać ogłoszony dopiero w następnym roku. Firmy szkoleniowe, które obok samorządu, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych będą głównymi projektodawcami, obawiają się, że pozyskanie funduszy będzie trudniejsze niż obecnie. Dzisiaj plany dot. struktury zarządzania wydają się być nieefektywne. W przyszłości przedsiębiorcy w PO Kapitał Ludzki prawdopodobnie będą mogli korzystać z czterech priorytetów, za których wdrażanie odpowiedzialnych może być aż 17 instytucji. W efekcie oznacza to, że niezbędnym może okazać się nauczenie 21 różnych procedur pozyskiwania i rozliczania funduszy.

Więcej w fundusze strukturalne, Kapitał ludzki
Słabe zainteresowanie firm

Pieniądze pozyskiwane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich mogą w znacznym stopniu przyczynić się do ograniczenia problemu bezrobocia. Są one przeznaczane głównie na kursy języków obcych, studia wyższe,...

Zamknij