Skąd biorą się przekonania i jaki maja na nas wpływ?

Zakładamy przy tym, że jest to prawda obiektywna i absolutna. Przekonanie to wyobrażenie tkwiące w umyśle, które nim włada. Każdy z nas dąży do tego, aby zachować się w zgodzie z przekonaniami tzn. mają one wpływ na nasze decyzje, wybory, cele. Przekonania gromadzą się w podświadomości i powracają do nas w dokładnie takiej formie, w jakiej zostały zapamiętane przez podświadomość, a my myślimy i zachowujemy się w sposób z nim zgodny. Mogą one działać na naszą korzyć wtedy, kiedy pełnią rolę wspierającą, pozwalającą nam osiągnąć zamierzone cele mówimy o nich wówczas przekonania uskrzydlające. Wśród przekonań są też takie, które ograniczają nasze działanie i powodują, że włączają się hamulce przez które nie osiągamy zamierzonych celów. Te przekonania nazywamy ograniczającymi. Przekonania tworzą naszą swoistą mapę/kompas, która kierunkuje nasze działania .

Gdzie leży źródło przekonań i co wpływa na ich powstawanie?

Rozpocznę od przykładu, który pokazuje mechanizm powstawania przekonań. Wyobraźmy sobie taki przykład  myśl to siedzisko krzesła, a uporządkowane informacje mówiące, że jest ona prawdziwa, to nogi do krzesła. Mamy więc myśl, która jeśli zostanie podparta wieloma przykładami, że jest prawdziwa zostaje przekonaniem. Mówiąc na przykład „ludziom nie można ufać” wyrażamy myśl, która może zmienić się  w przekonanie jeśli jej właściciel znajdzie wystarczająco dużo przykładów  (nóg od krzesła), które dowiodą prawdziwości naszej myśli.

„Napływające informacje są kanalizowane za pośrednictwem myśli automatycznych („Czy ona mnie odrzuciła?”), a następnie oceniane w kontekście podstawowych założeń („Jeśli nie zyskuje aprobaty, to znaczy, że jestem bezwartościowy”). Owe założenia wiążą się ze schematem osobistym („Nie da się mnie kochać”)- wzmacniają negatywne przekonania oraz potwierdzają słuszność lęku i nieufność względem innych”  Negatywne schematy osobiste typu: „nie da się mnie kochać”, „jestem bezwartościowy” powodują, że dana osoba koncentruje się częściej na tych informacjach, które są w zgodzie ze schematem, co powoduje jego wzmocnienie.

Nasze pierwsze przekonania mają swoje źródło w dzieciństwie.. W pierwszych latach życia umysł dziecka jest niezwykle chłonny na sugestie i przyjmuje przekonania wypowiadane przez najbliższe otoczenie. Im więcej słyszy negatywnych opinii na temat świata i siebie tym gorsze przekonania gruntują się w jego podświadomości. Zasłyszane od najbliższych i przyjaciół opinie mają istotny wpływ na budowanie samooceny i poczucia własnej wartości. W pierwszych latach życia słyszy po raz pierwszy komunikaty budujące jego mapę świata  i system przekonań o sobie(. „jesteś bystry”, „jesteś energiczny”), innych („ludziom nie można ufać”, „oni są źli”), świecie („w życiu nie ma nic za darmo”).

Przekonania kształtowane są również przez okoliczności, jakie pojawiły się na naszej drodze życiowej np. spotkanie z ciekawym człowiekiem, który zaraził nas pasją, nauczyciel, który odkrył potencjał  itd.

Przekonania mają wiele źródeł. Należą do nich: wychowanie w rodzinie, szkole, modelowanie przez ważne dla nas osoby (rodzice, dziadkowie, przyjaciele, nauczyciele, znajomi), doświadczenia z przeszłości.

Czynnikiem wpływającym na powstawanie przekonań jest otoczenie w jakim przebywamy.  Człowiek ma skłonność do przejmowania zachowań, sposobu myślenia od ludzi z którymi przebywa, którzy są mu bliscy. Przebywanie w kręgu ludzi, którzy mają wiele kompleksów, pesymistyczne podejście do ludzi i świata wpływa na to, że takie przekonania o ludziach i świecie zapadają w naszej świadomości.  Wpływ na budowanie w nas przekonań uskrzydlających mają z kolei ludzie z wysokim poczuciem własnej wartości, wysoką samooceną, pozytywnym nastawieniem do świata i ludzi. Kolejnym czynnikiem wpływającym na powstawanie przekonań są nasze doświadczenia osobiste, zawodowe np. często słyszeliśmy „jesteś pracowity” będzie to miało wpływ na ugruntowanie takiego przekonania o sobie i naszą samoocenę, jeśli doświadczyliśmy tego, że kilkukrotnie ktoś nas wykorzystał/oszukał może to wpłynąć na ugruntowanie się przekonania typu: „ludziom nie można ufać”.  Wpływ na powstawanie naszych przekonań ma też nasza wyobraźnia tzn. jeśli robimy wizualizacje naszych celów/planów/działań to w tych myślach pojawiają się przekonania wpływające na nasz sukces.

 

Jaki jest wpływ przekonań na nas i nasze życie?

Nasze przekonania o sobie mają wpływ na naszą samoocenę, poczucie wartości.  Przekonania z kategorii „uskrzydlające” wzmacniają naszą samooceną i poczucie wartości. Te z kategorii „ograniczające” przynoszą skutek odwrotny. To jak myślimy o innych ludziach ma wpływ na to jakie relacje z nimi budujemy i jak jest ich jakość. Od tego zależy rozmiar kręgu znajomych, trwałość przyjaźni, budowanie trwałych związków opartych na miłości i zaufaniu. Ma to znaczny wpływ na kontakty w pracy. Przekonania wpływają na nasze poczucie satysfakcji z życia, silnie wpływają na przeżywane emocje. Kiedy towarzyszą nam „uskrzydlające” przekonania to doświadczamy emocji przyjemnych taki jak: poczucie wartości, satysfakcja, szczęście, akceptacja, zachwyt i analogicznie przy „ograniczających” przekonaniach towarzyszą nam emocje nieprzyjemne takie jak: frustracja, niechęć, gniew.

Przekonania są schematem naszych przyszłych działań. Kiedy mamy w swojej świadomości te uskrzydlające typu: „mogę”, „zrobię” , „jestem kreatywny” pozwalają nam osiągać zamierzone cele i być szczęśliwym. Kiedy w naszej głowie dużo miejsca znaczy te ograniczające nie osiągamy zamierzonych celów.

Stres wywoływany jest nie tylko przez wydarzenia stresujące, ale również przez to w jaki sposób je postrzegamy. Irracjonalne myśli, wynikające z pewnych irracjonalnych przekonań, są najprostszym sposobem, by się zdenerwować, zestresować i odczuć nieprzyjemne emocje.

Przekonania naprawdę utrudniające życie i szkodliwe dla naszego dobrego samopoczucia najczęściej dotyczą oceny naszych możliwości, relacji z innymi ludźmi, miłości, przyczyn i skutków wielu działań i wielu innych aspektów życia.

Każde przekonanie determinuje nasze  zachowania i postrzeganie świata. To ma ogromny  wpływa na to jakie pojawiają się emocje i przeżycia – przyjemne lub nieprzyjemne, w zależności od konkretnych przekonań. Od naszych przekonań zależy to w jaki sposób jesteśmy odbierani i postrzegani przez inne osoby.

Można pokusić się o refleksję, że mapa naszego życia uwarunkowana jest mapą naszych przekonań, to one decydują o wyborze ścieżki, kiedy stoisz przez dylematem, którędy pójść. To wpływają na modelowanie postrzegania świata przez nasze dzieci, najbliższych

Ostatnie zapytania:

  • przekonania
  • przekonania psychologia
  • skąd się biorą przekonania
  • co to są przekonania
  • skąd się biorą nasze przekonania i jak je zmienić
  • skąd się biorą negatywne przekonania o życiu
  • skad biora sie mysli
  • sposób przekonania
  • Skąd biorą się mylne przekonania
  • przekonanie w psychologii