Ogłoszenie prasowe z punktu widzenia pracodawcy, część 2

Ogłoszenie prasowe jest jedną z form dostarczania szerokiej informacji przez pracodawcę, poszukującego zasobów ludzkich. Jest więc pewnym ogniwem rekrutacji w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. Jako, że jest to forma bardzo popularna, warto zwrócić uwagę na niektóre kwestie przy formułowaniu takiego ogłoszenia. W firmach najczęściej zajmują się tym osoby przypadkowe i liczne przykłady ogłoszeń publikowanych w prasie udowadniają, że poziom ich pisania jest na niskim poziomie.

Ogłoszenie, aby było jednak skuteczne i zwróciło uwagę wielu odbiorców, musi znaleźć się w ogólnodostępnym medium w danym środowisku. Jeśli szukamy informatyka, najskuteczniejsze będzie prawdopodobnie ogłoszenie internetowe, jeśli szukamy emerytowanej opiekunki do dziecka, najwłaściwsze wydaje się ogłoszenie radiowe itd.

Ogłoszenia o poszukiwaniu pracownika raczej rzadko pojawiają się w prasie ogólnopolskiej (jak dzienniki czy gazety). Powodem tego jest stosunkowo mała mobilność polskich pracowników1. Sytuacja mieszkaniowa i komunikacyjna w naszym kraju rzadko kiedy pozwala, aby pracownik dojeżdżał do pracy z drugiego końca kraju. Poza tym ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej są stosunkowo drogie (z uwagi na szersze możliwości przekazu informacji). W związku z tym, najlepiej wybrać prasę lokalną – obniżamy w ten sposób koszty, a przy okazji trafiamy do grupy docelowej, w której prawdopodobieństwo pozytywnego odzewu jest dużo wyższe2.

Bardzo dobrą opcją jest umieszczenie ogłoszenia w prasie branżowej. Mamy wtedy pewność, że osoby, które przeczytają ogłoszenie będą zainteresowane daną dziedziną. Jeśli więc szukamy np. trenera siatkówki, warto umieścić ogłoszenie w czasopismach poświęconych tej tematyce. Takie rozwiązanie ma jednak jedną istotną wadę: większość czasopism branżowych ukazuje się tylko raz w miesiącu, więc jeśli firma potrzebuje pracownika w krótkim okresie czasu, to niestety musi pozostać przy opcji gazety lokalnej.

W ogłoszeniu o pracę niezbędne są następujące kwestie:
a)jakie konkretne umiejętności związane z pracą są wymagane na tym stanowisku;
b)jakie doświadczenie zawodowe i życiowe powinni mieć kandydaci;
c)jakie są wymagania co do wykształcenia;
d)czy firma zapewnia pracownikom szkolenie3.

Większość autorów uważa, że ogłoszenie o pracy powinno zawierać konkretną informację na temat zarobków. Takie podejście ma jednak również swoje wady. Jeśli podana zostanie wysoka kwota miesięczna, do pracodawcy zgłosi się mnóstwo osób, które nie do końca dobrze czułyby się na danym stanowisku, a które zmotywowały do odpowiedzi na ogłoszenie wyłącznie pieniądze. Może to doprowadzić do zatrudnienia osoby z dobrym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, ale leniwej i „cwanej”, która pracuje wyłącznie dla pieniędzy (a takie osoby trudno jest motywować). Jeśli natomiast podana w ogłoszeniu stawka wynagrodzenie będzie za niska, na pewno obniży to ilość zgłoszeń potencjalnych pracowników. Najskuteczniejszym rozwiązaniem wydaje się sformułowanie typu: „wynagrodzenia na konkurencyjnym poziomie” lub też „wysokie wynagrodzenia z atrakcyjnym systemem premii”. Można też wspomnieć o innych formach wzbogacania treści pracy, jak szkolenia, kursy językowe, wymiany zagraniczne czy kursokonferencje.

Kolejnym wyznacznikiem skutecznego ogłaszania jest kwestia doboru słownictwa i długości ogłoszenia. Powinno być ono stosunkowo krótkie i dostarczać zrozumiałych i zwięzłych informacji na tematy interesujące potencjalnego pracownika.

Najważniejszym jednak tematem w przypadku ogłoszenia prasowego jest sformułowanie nagłówka! Musi on być bardzo dobrze przemyślany i warto zlecić jego redakcję specjaliście (menedżerowi działu kadr, socjologowi czy psychologowi). Nagłówek – ze względu na swoje ograniczone gabaryty – musi przekazywać jak najwięcej treści w jak najkrótszym sformułowaniu. Musi być atrakcyjny dla czytelnika i „przyciągać” uwagę. Warto przeprowadzić metodę burzy mózgów przy kompozycji nagłówka, a następnie wybrać najlepszy i w oparciu o nagłówek podeprzeć tekstem ogłoszenia atrakcyjną ofertę tytułową.


Literatura:

  • Caples J.: Skuteczna reklama. Kraków 2001.
  • Courtis J.: Rekrutacja. [W:] Stewart D. M. (red.): Praktyka kierowania. Jak kierować sobą, innymi i firmą. Warszawa 1996.
  • Grensing L.: Jak rekrutować pracowników. Lublin 1995.
  • Kostera M.: Zarządzanie personelem. Warszawa 1999.

 

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Sektor przy nadziei

To może być rok wysokiej dynamiki sektora budowlanego. Czekają fronty robót, ożywają wpółmartwe segmenty budownictwa deweloperskiego. Z finansowaniem nie jest źle. Obawy budzi zbyt (?) silna konkurencja zbijająca zyski i...

Zamknij