Jak uniknąć zaczadzenia

Gazowe grzejniki wody przepływowej, zwane potocznie piecykami gazowymi są głównym źródłem zagrożenia zdrowia i życia. Można go uniknąć stosując cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania tych urządzeń. Oto one

1. Prawidłowa instalacja
Zainstalowania lub wymiany piecyka może dokonać tylko uprawniony specjalista. Urządzenie umieszcza się w pomieszczeniu o kubaturze co najmniej 8 m3, wyposażonym w przewód z kratką wentylacyjną pod sufitem. Drzwi do niego muszą mieć w dolnej części otwory lub nawiewną kratkę wentylacyjną o łącznym polu prześwitu nie mniejszym niż 220 cm2.

Piecyk ma być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a łącznik nie może mieć zbędnych kolanek i odcinków poziomych o łącznej długości przekraczającej 2 m. Przewód spalinowy na zewnątrz budynku powinien być dobrze izolowany od niskiej temperatury zewnętrznej. Nie izolowana, długa rura blaszana powoduje wychłodzenie spalin i utrudnienie ich odpływu.

2. Stały dopływ świeżego powietrza
Jeżeli nie ma dopływu zewnętrznego powietrza do pomieszczenia z włączonym urządzeniem spalania gazu, to pojawia się tam niedobór tlenu. Wynikiem jest niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Do zaczadzenia dochodzi głównie zimową porą, gdy okna są zamknięte lub uszczelnione. Stały dopływ powietrza do mieszkania jest również warunkiem niezbędnym swobodnego odpływu spalin.

3. Swobodny odpływ spalin
Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a ten powinien być szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje osłabienie ciągu lub przenikanie spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń.
Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować co najmniej raz w roku. Oględzin dokonują osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy
Przewód spalinowy powinien być wyposażony w otwór rewizyjny, szczelnie zamykany, znajdujący się poniżej wlotu spalin do tego przewodu. Umożliwia on szybką i łatwą kontrolę drożności przewodu i usunięcie ewentualnego gruzu, a także usunięcie sadzy po czyszczeniu komina.

W czasie silnego wiatru można korzystać z piecyka gazowego jedynie w mieszkaniach z oknami znajdującymi się po stronie nawietrznej. Mieszkania po stronie zawietrznej, zwłaszcza w wysokich budynkach typu korytarzowego, gdy wiatr wieje na narożnik budynku, znajdują się w obszarze podciśnienia, które może powodować cofanie się spalin w przewodach spalinowych.

Częściowym zabezpieczeniem są nasady kominowe, które w czasie silnego wiatru redukują lub całkowicie znoszą niekorzystną różnicę ciśnienia między oknem a wylotem komina. Zapobiegają też gwałtownemu napływowi powietrza do komina.

Podobnie jak wiatr działa wentylator wywiewny zainstalowany w mieszkaniu – wytwarzając w nim podciśnienie może utrudnić lub uniemożliwić odpływ spalin. Dlatego instalowanie wentylatora w pomieszczeniu, w którym znajduje się piecyk gazowy jest zabronione. W czasie kąpieli nie należy włączać wentylatora znajdującego się w innych pomieszczeniach, gdyż jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka.

4. Właściwa eksploatacja, zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego
Piecyki powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane. Stare, zużyte, nie czyszczone i rozregulowane urządzenie należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Jego naprawę i konserwację można powierzyć wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne.

Ostatnie zapytania:

  • jak uniknąć zaczadzenia
  • cofanie spalin
  • cofanie spalin w piecyku gazowym
  • cofanie spalin z piecyka gazowego
  • jak uniknac spalin w mieszkaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ogłoszenie prasowe z punktu widzenia pracodawcy, część 2

Ogłoszenie prasowe jest jedną z form dostarczania szerokiej informacji przez pracodawcę, poszukującego zasobów ludzkich. Jest więc pewnym ogniwem rekrutacji w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. Jako, że jest to forma bardzo...

Zamknij