Jak skutecznie zdać egzaminy PRINCE2?

Wywiad z Tomaszem Nędzi, MBA, PRINCE2 Approved Trainerem

 Do kogo kierowane są egzaminy Foundation, a do kogo Practitioner?

W odróżnieniu od certyfikatów z innych standardów zarządzania projektami (CAPM, PMP, IPMA Levels), do zdobycia certyfikatu z PRINCE2 nie jest wymagane doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami. To doświadczenie oczywiście pomaga osobie zrozumieć zagadnienia standardu i zrozumieć podręcznik. Sam proces certyfikacji nie wymaga jednak takiego doświadczenia. Zdobyte doświadczenie nie zawsze jest dobre, więc certyfikacja PRINCE2 zakłada, że osoba może najpierw poznać i nauczyć się dobrych praktyk, by później nabywać doświadczenie, zamiast robić to w odwrotnej kolejności.

 • Zarówno szkolenie, jak i certyfikat Foundation sprawdzają, czy osoba ma odpowiednią wiedzę i rozumie pewne zagadnienia tej metodyki. Sam egzamin trwa około godzinę i w jego trakcie trzeba odpowiedzieć na 75 pytań, w teście jednokrotnego wyboru, spośród czterech odpowiedzi, trzeba wybrać jedną poprawną.
 • Drugi poziom – Practitioner, pomimo tego, że nazywa się Practitioner, nie sprawdza doświadczenia, tylko to, czy osoba potrafi zastosować w praktyce pewne koncepcje  metodyki w odniesieniu do konkretnego scenariusza. Practitioner sprawdza czy osoba jest w stanie zastosować odpowiednią koncepcję, którą potem wdroży w życiu.

Podsumowując, egzamin Foundation sprawdza, czy osoba jest w stanie pracować na odpowiednim stanowisku, w odpowiedniej roli w projekcie metodyki PRINCE2, a Practitioner sprawdza, czy osoba jest w stanie wdrożyć i zastosować metodykę w swojej własnej organizacji, organizując projekt zgodny z metodyką PRINCE2.
 
 W jaki sposób najlepiej przygotować się do egzaminu z PRINCE2®?

Jeżeli chcemy dogłębnie zrozumieć PRINCE2 i przygotować się do egzaminu na poziomie Foundation i Practitioner, to najlepiej wesprzeć się pomocą akredytowanej firmy szkoleniowej tj. ATO (Accredited  Training Organisation), których na całym świecie jest ponad 100. W Polsce działają cztery z nich.

Co  w tym przypadku oznacza „akredytowane”?

Akredytacja organizacji szkoleniowej oznacza, że organizacja akredytowana:

 • akceptuje fakt, że prawami autorskimi do metodyki PRINCE2 dysponuje rządowa organizacja w Wielkiej Brytanii – Office of Governement Commerce (OGC), która zarządza prawami autorskimi do znaku towarowego PRINCE2, logo i do zawartości podręcznika. W rezultacie taka organizacja opłaca licencję związaną z legalnym korzystaniem z tych znaków towarowych i podręcznika, nie łamiąc ustawy o prawie autorskim;
 • przeszła proces akredytacji przeprowadzony przez brytyjską firmę – APM Group, która od 1997 w imieniu OGC zajmuje się akredytacją firm szkoleniowych, zatwierdzaniem trenerów oraz zarządzaniem egzaminami z PRINCE2.

Na czym polega akredytacja firmy szkoleniowej?

Akredytacja polega na procesie sprawdzającym czy firma prowadząca szkolenia z PRINCE2 jest zdolna spełnić kryteria opisane w Quality Manual’u (Podręczniku Jakości) APMGroup.

Wymogi te dotyczą:

   1. Sposobu w jaki szkolenia PRINCE2 powinny być organizowane oraz prowadzone tak, by uczestnicy byli z nich zadowoleni, dostawali w odpowiednim momencie podręczniki i materiały wstępne.
   2. Druga część wymogów APM Group dotyczy samych trenerów. Szkolenia akredytowane muszą prowadzić trenerzy posiadający status PRINCE2 Approved Trainera (Zatwierdzony Trener PRINCE2), a trenerzy nie posiadający tego statusu mogą prowadzić nie więcej niż 50% czasu trwania szkolenia.

Trener, by móc ubiegać się o status PRINCE2 Approved Trainer musi:

 • mieć  2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, co gwarantuje, że osoba, która przyjdzie na szkolenie dostanie informacje od praktyka,
 • mieć 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zarządzania projektami,
 • musi oczywiście posiąść wiedzę na temat metodyki PRINCE2, potwierdzoną zdanymi certyfikatami z PRINCE2 na wyższym niż normalny poziomie zdawalności,
 • zaprezentować przez asesorem APMG umiejętność prowadzenia szkoleń,
 • zdać ustny egzamin z PRINCE2 przed asesorem APM Group,
 • musi mieć sponsorującą akredytowaną organizację szkoleniową, przy której mógłby zostać trenerem.

Dopiero spełnienie tych wszystkich wymogów pozwala trenerowi zdobyć ten unikalny w skali kraju status. Do niedawna w Polsce było około 10 takich osób, chociaż na całym świecie jest ich około 500.

Firma szkoleniowa musi wykorzystywać akredytowane materiały szkoleniowe. Takie materiały są przygotowywane na bazie sylabusa. Definiuje on, jakie zagadnienia i w jakiej formie (ćwiczenie, wykład, prezentacja) muszą być omówione w trakcie szkolenia, by przygotować uczestnika do zdania egzaminu. Stosowanie przez firmę szkoleniową materiałów akredytowanych pozwala uczestnikom uniknąć spędzania czasu na szkoleniu ucząc się zagadnień, które nie są potrzebne np. oceny opłacalności. Uczestnicy unikają w ten sposób również takiej sytuacji, w której nie uczą się wszystkiego, co potrzebne.

Dopiero spełnienie tych wszystkich wymogów pozwala firmie zdobyć status organizacji akredytowanej.

Ile jest firm akredytowanych?

Na całym świece jest ponad 100 takich akredytowanych firm szkoleniowych.

Czy tylko firmy akredytowane prowadzą szkolenia z PRINCE2?

Oprócz firm akredytowanych na rynku polskim jest około 18 firm, które szkolą z PRINCE2 nielegalnie, łamiąc prawa autorskie, gdyż nie maję licencji na wykorzystanie znaków towarowych oraz treści z podręcznika. Każda z firm, akredytowana lub afiliowana, musi opłacać licencję za wykorzystanie znaków towarowych i za wykorzystanie podręcznika. Firmy, które tego nie robią, łamią ustawę o prawie autorskim. Obiecują one uczestnikom odpowiednie przygotowanie do egzaminu, pomimo, że używają materiałów nieakredytowanych i angażują trenerów bez odpowiedniego statusu.

Dlaczego więc firmy wysyłają nadal wysyłają swoich pracowników na szkolenia nieakredytowane?

Wiele firm nie zdaje sobie sprawy z tego, że szkolenia nieakredytowane nie przygotowują do egzaminów, albo robią to słabo. Poza tym firmy chcą zaoszczędzić pieniądze, co jest marną oszczędnością.

Gdzie można znaleźć informacje na temat firm i  szkoleń akredytowanych?

Informacje na temat firm akredytowanych można znaleźć na stronie APM Group: www.apmgroup.co.uk. Na tej stronie znajduje się pełna lista firm akredytowanych.

Rozmawiała Marta Krzywda

 

Ostatnie zapytania:

 • prince2 podręcznik pdf
 • prince practitioner egzamin
 • prince2 testy
 • prince2 practitioner egzamin pytania
 • prince2 foundation egzamin zdawalność
 • prince2 foundation egzamin
 • prince2 egzamin
 • prince2 foundation testy chomikuj
 • egzamin prince2 trudny
 • PRINCE2® Foun­da­tion egzamin