Angielski w biznesie – pierwsze kroki

Język angielski biznesowy, Business English, to zbiór konkretnych wyrazów, których znaczenie odnosi się do działalności biznesowej. Jego opanowanie wymaga treningu — może mieć on formę zajęć w szkole językowej, ale może to być samodzielny trening z fajną książką w ręku. Na rynku właśnie ukazała się odpowiednia książka, „First steps in Business English” Romana Kozierkiewicza (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009).

Język angielski nie jest wcale taki trudny. Jasne, kilkanaście czasów z gramatyki może dać się we znaki podczas szkolnej nauki, ale potem w praktyce jest lepiej (podobno nawet mało który native rozumie te wszystkie pasty i perfekty). A jeśli chodzi o słownictwo, jest jeszcze lepiej. Wystarczy że znasz jakieś 850 wyrazów, a dogadasz się bez problemu. Wyrazy te zebrał w elegancką listę jegomość o nazwisku Ogden. Poniżej znajdziesz angielskie wyrazy zaczynające się na literę „d”. Przeczytaj te wyrazy i je przetłumacz. Jeśli zrobisz to bez problemu, znaczy że twoje słownictwo jest bez zarzutu. Przynajmniej jeśli chodzi o literę „d”.

Lista Ogdena, litera „d”: damage, danger, dark, daughter, day, dead, dear, death, debt, decision, deep, degree, delicate, dependent, design, desire, destruction, detail, development, different, digestion, direction, dirty, discovery, discussion, disease, disgust, distance, distribution, division, do, dog, door, doubt, down, drain, drawer, dress, drink, driving, drop, dry, dust

Po miłym początku pora na zanurzenie się w świat Business English. Poniżej znajdziesz wybrane zwroty biznesowe, używane w zawodowych kontekstach. Nie musisz sprawdzać czy je znasz, po prostu je przeczytaj i postaraj się zapamiętać te, których do tej pory nie używałeś.

1) In reply to your letter of… — W odpowiedzi na pismo Panów/Państwa z dnia…
2) We are pleased to inform you that… — Miło nam poinformować, że…
3) This is to inform you that… — Niniejszym informujemy, że…
4) Could you please tell us… — Czy mogliby Państwo podać nam…
5) I confirm with thanks the receipt of your letter — Potwierdzam z podziękowaniem odbiór Waszego pisma.
6) We are very sorry to have caused you so much trouble…. — Bardzo nam przykro, że spowodowaliśmy Państwu tyle kłopotów.
7) We quite LUB We fully agree with you — W zupełności LUB całkowicie zgadzamy się z Panem/Państwem.
8) We”ll get in touch with you without delay — Skontaktujemy się z Panami/Państwem niezwłocznie.
9) I hope that we will continue our mutually satisfying relationship — Mam nadzieję, że będziemy kontunuować nasze wzajemne zadowalające stosunki.
10) We are glad to inform you that your terms of delivery and payment are quite acceptable to us — Miło nam poinformować, że Wasze warunki dostawy i płatności są w pełni dla nas akceptowalne.
11) Please do not hesitate to contact us if we can be of any service to you — Prosimy śmiało kontaktować się z nami, jeśli moglibyśmy służyć Panom jakąkolwiek pomocą.
12) We wish to bring to your notice that… — Pragniemy zwrócić uwagę Panów na to, że…
13) We cannot accept your point of view for the following reasons — Nie możemy przyjąć Waszego punktu widzenia z następujących powodów.
14) We hope that you”ll settle the matter to our full satisfaction — Mamy nadzieję, że Państwo rozwiążą tę sprawę ku pełnemu naszemu zadowoleniu.
15) On behalf of… I congratulate you on … — W imieniu… gratuluję z okazji…

A teraz Business English od strony polskiej. Jak powiedzieć to co właśnie chcę powiedzieć? Oto wybrane zwroty i wyrażenia z umów, negocjacji i ofert:
1) bez względu na formę — in any form whatsoever,
2) do kwoty — up to the amount,
3) dopełnić formalności — comply with formalities,
4) kontrola na miejscu — on-the-spot check,
5) na żądanie — when requested,
6) otrzymaliśmy — we are in recepit,
7) prawidłowe saldo — true balance,
8) sporządzony w dwóch egzemplarzach — draw up in duplicate,
9) w celu ustalenia podstawy wartości — with a view to arriving at a basis of value,
10) w procentach — in terms of percentage,
11) w tym względzie — in this regard,
12) z podziałem na — apportioned between,
13) z siedzibą statutową — with its registered seat,
14) załączony przy niniejszym — enclosed herewith,
15) zgodnie z fakturą — as per invoice.

Po solidnej porcji BE (Business English) nieco rozrywki: kilka skrótów używanych w szybkiej komunikacji (czaty, smsy).
BBL — be back later
GJ — good job
HAND — have a nice day
ISTR — I seem to recall; I’m not really sure
ktxbi — OK, thanks, bye
OT — off topic
TIA — thanks in advance

Jeśli ktoś użyje w rozmowie z tobą któregoś z poniższych zwrotów żargonowych, absolutnie nie ma na myśli znaczenia dosłownego:
at the 11th hour — at the last minute (w ostatniej chwili),
be on top — be well-informed (być dobrze poinformowanym),
in the black — profitable (zyskowny),
play hardball — deal in tough manner (twardo negocjować),
save our bacon — save from danger (ratować przed niebezpieczeństwem),
blowout — unexpectedly strong sales (niespodziewane wysokie obroty handlowe).

I znów konkretna porcja wiedzy Business English — 20 wyrazów, które musisz znać choćby nie wiadomo co:
1) acid test ratio — wskaźnik bieżącej płynności,
2) default interests — odsetki za zwłokę,
3) invisibles — pozycje pozatowarowe (np. w bilansie płatniczym),
4) payment order — polecenie wypłaty,
5) revocable credit — kredyt odwołalny,
6) account statement — wyciąg z konta,
7) chart of accounts — plan kont,
8) insolvency — niewypłacalność,
9) ordinary partnership — spółka jawna,
10) subsidiary — jednostka zależna,
11) annuity due — renta należna,
12) disallow a claim — odmowa uznania roszczenia,
13) open policy — polisa generalna,
14) complimentary — bezpłatny,
15) lead time — czas realizacji zamówienia,
16) runner — akwizytor,
17) sole agency — agencja z prawem na wyłączność,
18) customs — cło,
19) porterage — opłaty transportowe,
20) dismissal without notice — zwolnienie bez wypowiedzenia.

I na koniec, na rozluźnienie, dowcip ekonomiczno-biznesowy:

When I asked my boss for a salary rise because I was doing the work of three men he said he couldn’t increase my pay, but if I told him the names of the three men he’d fire them.


Dalszą naukę języka angielskiego w odmianie biznesowej możesz kontynuować z książki „First steps in Business English” Romana Kozierkiewicza (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009). Książkę znajdziesz w księgarni www.ksiegarnia.pwn.pl, wpisując w pole wyszukiwarki tytuł. Wykorzystanie za zgodą Wydawcy.

 

Ostatnie zapytania:

  • zwroty biznesowe po angielsku
  • rozmówki biznesowe po angielsku
  • spotkanie biznesowe po angielsku zwroty
  • angielski biznesowy zwroty
  • angielskie zwroty biznesowe
  • design zwroty angielski
  • pisma biznesowe w języku angielskim
  • rozmówki handlowe po angielsku
  • spotkanie biznes po angielsku
  • sliwnictwo angielskie controlling
Więcej w budżetowanie, business, controlling, ewidencja kosztów
Odpowiedzialny za przyszłość

23-24 października br. w Poznaniu odbył się II Ogólnopolski Kongres Controllerów. Spotkanie to opracowane było wokół przesłania: „Jesteś współodpowiedzialny za kreowanie przyszłości”! Poruszana tematyka dotyczyła przede wszystkim rolicontrollerów w optymalizacji...

Zamknij