Kalkulator wynagrodzeń – arkusz do szybkiego przeliczania wynagrodzeń dla wszelkiego rodzaju umów (w tym ZUS)

Jako pracownicy działów HR, wielokrotnie musieli Państwo stanąć przed koniecznością szybkiego wyliczenia wynagrodzenia netto z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Wiele uregulowań prawnych, jak choćby określenie kosztów uzyskania, progi i stawki podatkowe, nie mówiąc już o reformie ubezpieczeń społecznych wprowadzonej w styczniu 1999 roku., sprawiają, że bardzo trudno jest wyliczyć „z ołówkiem w ręku” kwoty netto dla różnych kwot wynagrodzenia brutto.Co więcej, może spotkali się Państwo z sytuacją, gdy pracownika interesuje jedynie wynagrodzenie „na rękę” i to Państwo musicie podać wartość wynagrodzenia brutto, którą można byłoby uzupełnić na umowie. A może ktoś z działu finansów oświadczył kiedyś: „na nowe stanowisko nie możemy wydać więcej niż 3000 złotych miesięcznie – jakie będą zarobki tego pracownika?”

Aby ułatwić odpowiedzi na te i wiele innych pytań, chcemy zaproponować Państwu skorzystanie z kalkulatora wynagrodzeń, stworzonego przez specjalistów PayPoint i opartego na arkuszach kalkulacyjnych Excel.

Narzędzie to jest z powodzeniem wykorzystywane przez nas w naszej codziennej pracy związanej z prowadzeniem spraw kadrowo płacowych dla naszych Klientów.

Co więcej nasi klienci, których obsługujemy w ramach administracji kadrowo-personalnej i którzy otrzymali od nas nasz arkusz są zachwyceni jego funkcjonalnością. Arkusz ten cieszy się również ogromnym powodzeniem wśród dyrektorów personalnych, pracowników zajmujących się rekrutacją, pracowników administracyjnych działów HR czy wreszcie księgowych czy finansistów.

Podczas krótkiej prezentacji kalkulatora, przybliżymy Państwu ogólne zasady naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz sposoby korzystania z kalkulatora wynagrodzeń.

Reforma ubezpieczeń społecznych wprowadzona w styczniu 1999 nałożyła obowiązek opłacania składek za ubezpieczonych i tak:

! – składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19.52 % (płatna w połowie przez płatnika i ubezpieczonego)
! – składka na ubezpieczenie rentowa wynosi 13% (płatna w połowie przez płatnika i ubezpieczonego)
! – składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2.45 %( płatna przez ubezpieczonego)
! – składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1.62%(płatna przez płatnika)
! – składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 7.5% (płatna przez ubezpieczonego, ze środków ” dawnego podatku dochodowego”).
! – składka na Fundusz Pracy wynosi 2.45%
! – składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0.08%

Pracownik podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym od dnia nawiązania do ustania stosunku pracy.

Za pracownika uważa się również osobę wykonującą pracę na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, jeśli umowa została zawarta z własnym pracodawcą.
W konsekwencji osoby te podlegają wszystkim ubezpieczeniom społecznym na takich samych warunkach jak pracownicy. Również ubezpieczenie zdrowotne ma dla nich charakter obowiązkowy. Nie ma znaczenia okres na jaki umowa została zawarta ani wymiar czasu pracy.

Umowa zlecenie będąca jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych , rodzi obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz jeśli praca jest wykonywana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę ubezpieczenia wypadkowego.
Wykonanie pracy poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności wyklucza podleganie przez zleceniobiorcę ubezpieczeniu wypadkowemu. Natomiast ubezpieczeniu chorobowemu zleceniodawca podlega na zasadzie dobrowolności.

Ubezpieczenie zdrowotne będzie zawsze obowiązkowe.

Umowa o dzieło zawarta z innym podmiotem niż pracodawca, z którym dana osoba pozostaje w stosunku pracy, nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego.

Kalkulator wynagrodzeń posiada kilka arkuszy, do których możemy przechodzić za pomocą przycisków. Najważniejszy z nich to kwestionariusz, w którym określamy dla jakiego rodzaju umowy chcemy przeliczyć wynagrodzenie, czy znamy kwotę netto, brutto, czy pełny koszt zatrudnienia, oraz określamy szczegółowe parametry mające wpływ na ostateczne wyliczenia. Na podstawie wypełnionego kwestionariusza, kalkulator dokonuje obliczeń i zwraca wyniki w następujących formatach:

Rachunek: arkusz ten możemy wykorzystać dla uzupełnienia rachunku dla umowy zlecenia lub umowy o dzieło, albo jako sprawdzenie poprawności wyliczenia wynagrodzenia znajdującego się na pasku wypłaty. Arkusz możemy w dowolnej chwili wydrukować i dołączyć jako rozliczenie umowy.

Koszty: wybierzmy tą opcję, jeśli mamy zamiar porównać rozliczenia poszczególnych typów umów. Na ekranie natychmiast zobaczymy, przy zakładanym wynagrodzeniu, o ile procent droższe lub tańsze jest zawarcie umowy o pracę, umowy zlecenia gdzie będziemy musieli odprowadzić składki ubezpieczeń społecznych, czy umowy o dzieło z 50% kosztów uzyskania. Jeśli tylko mamy możliwość zawarcia różnych umów, z łatwością będziemy mogli powiedzieć, która z nich jest najkorzystniejsza dla firmy i dla pracownika.

Rocznie: arkusz pokazuje wynagrodzenia w ujęciu rocznym, uwzględniając w przypadku umowy o pracę progi podatkowe, a we wszystkich przypadkach umów podlegających ZUS, przekroczenie 30krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, powyżej której następuję zablokowanie naliczania składek emerytalną rentowych. Obecnie kwota ta wynosi 62 940 PLN. Na tym arkuszu możemy również wprowadzić różne wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach i na tej podstawie obliczyć wynagrodzenie netto czy koszty zatrudnienia dla całego roku.

W kalkulator wynagrodzeń jest wbudowany również arkusz z opisem najważniejszych funkcji oraz arkusz ze stałymi danymi takimi jak progi podatkowe czy składki na poszczególne fundusze. Dane te są ważne dla roku 2001. Aby uaktualnić je na kolejny rok, bardzo prosimy o przysłanie e-maila do PayPoint w grudniu tego roku – z przyjemnością wyślemy wtedy Państwu wersję uwzględniającą zmiany w przepisach.

Mamy nadzieję, że dzięki kalkulatorowi wynagrodzeń, zaoszczędzą Państwo wiele cennego czasu, a sporządzanie porównań kosztów poszczególnych umów lub oszacowanie wynagrodzenia netto będzie dla Państwa kwestią naciśnięcia kilku przycisków.

W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Ostatnie zapytania:

  • kalkulator wynagrodzeń excel
  • excel kalkulator kosztów pracodawcy
  • obliczanie wynagrodzenia excel
  • kalkulator wynagrodzeń w excelu
  • kalkulator wynagrodzenia excel
  • arkusze kalkulacyjne do obliczania skladek zus
  • umowa o dzieło na wprowadzenie danych do arkuszy kalkulacyjnych
  • wynagrodzenia xls
  • kalkulator wynagrodzenia chorobowego excel
  • kalkulator wyngrodzeń z lat poprzednich
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zasady postępowania podczas przyjmowania skargi

NIE MA TRUDNEGO KLIENTA! Faktycznie jest tylko Klient. Osoba, której trzeba pomóc rozwiązać problem. Gdyby nie było problemu, Klient by do nas nie przyszedł. Jeśli przyszedł, to trzeba mu pomóc.

Zamknij