Nowoczesność w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji (cz. 4)

W dziedzinie rekrutacji Internet dawno przestał pełnić wyłącznie funkcję tablicy ogłoszeń. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych powoduje, że na stronach www odbywa się dziś nie tylko wstępna selekcja kandydatów, lecz także przeniósł się na nie cały proces administrowania projektem rekrutacyjnym.Poprzez sieć, z poziomu stron www ma także miejsce komunikacja z kandydatem. Coraz doskonalsze są sposoby przeszukiwania ofert. Wzrasta bezpieczeństwo danych. Kandydaci mogą w systemach rekrutacyjnych wybierać różne poziomy dostępu do informacji na swój temat. Serwisy rekrutacyjne, coraz częściej oferują również jako wartość dodaną konkretne informacje przydatne zarówno kandydatom, jak i pracodawcom. Tym samym Internet staje się, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, rzeczywistą wszechnicą wiedzy wszelakiej. Początek roku przynosi dalszy dynamiczny rozwój polskiego rynku rekrutacji internetowej. Pojawiają się kolejne serwisy rekrutacyjne, adresowane do różnych grup docelowych, a także prezentujące różne systemy przeszukiwania danych kandydatów. Wbrew opiniom futurologów jeszcze przez czas jakiś Internet będzie pełnił rolę narzędzia uzupełniającego tradycyjne metody rekrutacyjne. Wciąż jeszcze największe zainteresowanie rekrutacją internetową przejawiają absolwenci, poszukujący pierwszej pracy oraz informatycy, którzy korzystają z tego narzędzia najpowszechniej. Obserwujemy jednak wyraźny wzrost zainteresowania internetowymi serwisami rekrutacyjnymi wśród osób wywodzących się z takich branż jak finanse, sprzedaż i marketing oraz administracja. Specyfika polskiego rynku polega na tym, że coraz częściej rekrutacją internetową zajmują się w Polsce specjaliści z doświadczeniem w tradycyjnej rekrutacji. Problemem, który wciąż jednak stoi na przeszkodzie rozwojowi Internetu w Polsce, a tym samym rozwojowi nowoczesnych narzędzi rekrutacyjnych jest niska dostępność oraz wysokie koszty.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowoczesność w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji (cz.3)

Kilka słów o specyfice zastosowania technologii w stosunku do tradycyjnych metod nauczania

Zamknij