KAFETERYJNE SYSTEMY WYNAGRADZANIA – zrób to sam

Jak opracować plan kafeteryjny? Artykuł z cyklu "KROK PO KROKU".Przykład zestawu wynagrodzeń "do wyboru" stanowiących równowartość określonej kwoty pieniężnej zawiera poniższa tabela

2 tygodnie dodatkowego płatnego urlopu  lub roczne prawo do określonego rodzaju napraw samochodu w warsztacie przedsiębiorstwa 
2 tygodnie dodatkowego płatnego urlopu 

10 dniowa wycieczka zagraniczna

tygodniowe darmowe wczasy krajowe

lub roczne prawo do bezpłatnego garażowania samochodu w garażach firmy
nagroda pieniężna  lub wynagrodzenie rzeczowe np. prawo do zakupu produktów firmy po cenie kosztów wytwarzania np. samochodu

 

Plan kafeteryjny – kilka istotnych elementów

1. Każdy pracownik powinien znać kwotę w ramach której może dokonywać wyboru elementów wynagrodzenia. 

2. Ważną kwestią jest również wysokość i kształtowanie budżetu. Może on stanowić:

kwotę premii w wysokości zależnej od efektów uzyskanych przez pracownika, 
określony procent wynagrodzenia pracownika, 
średnią kwotę nakładów przeznaczonych przez przedsiębiorstwo na świadczenia socjalne, 
o wysokości budżetu mogą decydować czynniki indywidualne np. wiek, wielkość rodziny, staż pracy w firmie itp.

3. Plan kafeteryjny musi zawierać konkretną ofertę opcji stosowaną do ustalonych empirycznie potrzeb pracowników. 2. Pracownicy muszą mieć możliwość zmiany wybranych wcześniej opcji.

Wady kafeteryjnych systemów wynagradzania:

1. Czasochłonność opracowania, wdrożenia i obsługi planu kafeteryjnego. 

2. Trudność wyceny opcji pozapieniężnych. 

Metodyka wprowadzania kafeteryjnych systemów wynagradzania:

1. Prezentacje i dyskusje mające na celu wyjaśnienie istoty modelu. 

2. Przygotowanie zestawu opcji, które może zaoferować przedsiębiorstwo. 

3. Zbadanie opinii pracowników odnośnie systemu oraz proponowanych opcji. 

4. Sformułowanie listy ofert w kolejności odpowiadającej zainteresowaniom pracowników. 

5. Opracowanie ostatecznej wersji modelu oraz sposobu jego stosowania. 

6. Systematyczna analiza zestawu opcji oraz zapotrzebowania pracowników.

Wyniki badań przeprowadzonych w 48 przedsiębiorstwach w RFN pozwoliły na wskazanie następujących opcji stosowanych w badanych firmach dla kadr kierowniczych:

samochód służbowy – 75% 

dodatkowe ubezpieczenia – 75% 

akcje pracownicze – 33,3% 

dodatkowe ubezpieczenie emerytalne – 25% 

modele czasu pracy – 25% 

pozostałe np. mieszkanie służbowe, inne ubezpieczenia – 41,7%

Ostatnie zapytania:

  • system kafeteryjny wady
  • wynagrodzenie kafeteryjne
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zatrudnianie kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

W większym stopniu niż kiedyś docenia się rolę i rangę nie tylko prawidłowej rekrutacji kadry kierowniczej, ale także konieczność zapewnienia tej kadrze optymalnych warunków zatrudnienia i wynagradzania. Warunki te winny...

Zamknij