Co z układem, gdy zmienia się pracodawca lub związek zawodowy

Gdy firmę przejmie nowy pracodawca albo zmiany dotyczą związków zawodowych, wówczas skutki odnoszą się również do układu zbiorowego pracy. Gdy nowy pracodawca przejmuje pracowników (na podstawie art. 23 k. p.), wówczas stosuje się do nich układ zbiorowy pracy (uzp), którym…
Więcej

Problemy z reprezentacją

Prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej, zwłaszcza, gdy jedynym komplementariuszem takiej spółki jest osoba prawna ma wiele zalet. Jest to prosty sposób na: wyłączenie w praktyce odpowiedzialności za zobowiązania spółki przez osoby fizyczne będące komandytariuszami, wybór opodatkowania liniowego stawką 19…
Więcej

Czasem lepiej potrącić, niż czekać na zapłatę przez dłużnika

Jeśli masz problemy ze ściągnięciem zapłaty od swojego kontrahenta, a sam jesteś mu coś winien, pomyśl o kompensacie, czyli potrąceniu. To dużo lepsze niż stracić płynność finansową z powodu zamrożenia gotówki w wierzytelnościach. Potrącenie to nic innego jak zaliczenie jednej…
Więcej

Magdalena Tuczyńska awansuje na stanowisko Account Directora i dołącza do zespołu zarządzającego DFF

Magdalena Tuczyńska awansuje na stanowisko Account Directora i dołącza do zespołu zarządzającego DFF Z początkiem tygodnia Magdalena Tuczyńska objęła stanowisko Account Directora w dziale obsługi klienta DougFaberFamily. Do jej kluczowych obowiązków będzie należało prowadzenie współpracy z kluczowymi klientami Agencji, w…
Więcej

O istnieniu firmy decydują kwalifikacje wspólników

Utrata uprawnień do wykonywania wolnego zawodu przez wspólnika spółki partnerskiej może być przyczyną jej rozwiązania. Spółka partnerska jest specyficznym rodzajem spółki handlowej, w której uczestniczyć mogą wyłącznie osoby fizyczne posiadające uprawnienia do wykonywania określonego wolnego zawodu. Zakaz uczestnictwa w spółce…
Więcej