Dyrektor wydawniczy w Concept Publishing Polska

Wydawnictwo specjalizujące się w publikacjach na zamówienie Concept Publishing Polska zatrudniło Anne Kajdę na stanowisku Dyrektora Wydawniczego. Decyzja o zatrudnieniu Anny Kajdy wiąże się z dynamicznym rozwojem CPP oraz stale powiększającym się portfolio wydawanych magazynów. Anna Kajda jest magistrem Polityki…
Więcej

Jak to brzmi w polish

Zapożyczone z innych języków określenia są coraz częściej spotykane w nazwach polskich firm i produktów. Sytuacje, w których przedsiębiorca może stosować zagraniczne słowa w oznaczeniach firmy i jej produktów regulowane są w ustawie o języku polskim. Nakaz używania języka polskiego…
Więcej

Pracownik choruje – ile trzeba mu zapłacić

Wyliczając wynagrodzenie chorobowe, pracodawca powinien wziąć pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika wypłacone mu za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, kiedy pracownik zachorował i nie mógł pracować. Przez wynagrodzenie rozumiemy tu przychód pracownika, który jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie…
Więcej

E-dokumenty dają wiele korzyści

Główną korzyścią ze stosowania systemów elektronicznych do obsługi dokumentacji jest możliwość sprawnego zapanowania nad chaosem informacji. Obecnie w biznesie można zauważyć modę na outsourcing, tzn. wydzielanie i kupowanie na zewnątrz usług, które są konieczne do działania przedsiębiorstwa. Podobna sytuacja panuje…
Więcej

Księgowość zlecona

Zlecanie niektórych zadań na zewnątrz zwane outsourcingiem staje się coraz popularniejszą metodą organizacji pracy firmy. Jednym z najpopularniejszych ostatnio form jest outsourcing księgowości. Pod pojęciem outsourcingu mieści się prowadzenie ksiąg, sporządzanie deklaracji i raportów statystycznych, zamykanie roku finansowego oraz sporządzanie…
Więcej

Jak uzupełniać brakujące dokumenty

Od wejścia w życie nowelizacji prawa zamówień publicznych (25 maja br.) wśród prawników rozgorzała dyskusja o tym, czy można uzupełniać dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Główny spór dotyczy daty. Nie chodzi przy…
Więcej