Unikaj niezdrowych klauzul w umowach z klientami

Mimo że tylko co siódma prywatna przychodnia, szpital czy gabinet zawiera z pacjentami pisemne umowy, to nawet w tych sporządzanych na piśmie jest wiele niedozwolonych klauzul. Wprawdzie kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczyła branży medycznej, ale zakaz stosowania niedozwolonych…
Więcej

Od komputera do ubioru roboczego

Dzięki rozsądnej polityce kosztów przedsiębiorca może znacznie zmniejszyć obciążenie podatkowe. Do kosztów uzyskania przychodu należą między innymi koszty kredytu albo pożyczki. Warunkiem uznania odsetek od kredytu za koszty uzyskania przychodów jest ich zapłacenie oraz istnienie związku przyczynowo-skutkowego między kredytem a…
Więcej

Intranet jest potrzebny każdemu przedsiębiorstwu

W większości przypadków wdrożenie intranetu przynosi przedsiębiorstwu wymierne korzyści. Wdrażanie intranetu niezależnie od typu firmy może przynieść jej korzyści. Istnieje jednak kilka rodzajów firm, w których wprowadzenie Intranetu jest naprawdę bardzo pomocne. Do takich firm należą firmy o rozbudowanej strukturze…
Więcej

Jak zatrudnić pracownika tymczasowego

Pracownik tymczasowy jest zatrudniony przez agencję (na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy), która kieruje go do pracodawcy użytkownika. Pracownik tymczasowy może wykonywać zadania: o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub, których terminowe wykonanie…
Więcej

Selektywna zbiórka odpadów i recykling

1. Kampania Czyste Plaże – siódma edycja kampanii realizowana na terenie nadmorskich gmin województw: pomorskiego i zachodnio-pomorskiego. 2. Kampania „Czyste Góry” – szósta edycja kampanii realizowana na obszarze województw małopolskiego, śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Babiogórskiego i Gorczańskiego Parku Narodowego, Podhala,…
Więcej

Co bank musi napisać w opinii o wykonawcy

Startujesz w przetargu i potrzebujesz opinii bankowej. Sprawdź, czy ta, którą dostałeś, spełnia wymagania. Zasadą jest, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania. Na tej podstawie zamawiający formułują…
Więcej