Czy i jak mierzyć satysfakcje klienta

Na półce dla menedżerów widać ostatnio ruch. Przed oczy wystawiane jest wszystko co dotyczy klienta: organizacja skoncentrowana na kliencie, zarządzanie relacjami z klientem (CRM), pomiary satysfakcji klienta (CSM) i parę innych pozycji opatrzonych mniej lub bardziej rozpoznawalnymi akronimami. O utrzymanie pozycji walczy odnowione ISO 9000 rezygnujące z połowy biurokracji i samozadowolenia na rzecz zadowolenia klienta. TQM już zostało zepchnięte na koniec półki ciosami karateków spod znaku Six Sigma, herosów walki o satysfakcję klienta.

Rozwój konkurencyjności niewielkich instytucji bankowych

W wyniku diametralnych zmian w europejskim i amerykańskim sektorze bankowym, które związane są m.in. z rosnącą presją konkurencyjną oraz rozwojem procesów koncentracji kapitałowej, pozycja konkurencyjna małych i średnich instytucji bankowych w najbliższej przyszłości znajduje się pod dużym znakiem zapytania. Powstaje zatem pytanie – czy małe i średnie banki całkowicie utracą znaczenie na rzecz największych instytucji finansowych?

Jak działa podpis elektroniczny? Cz.I

Jedną z największych zalet podpisu elektronicznego jest to, że może być wykorzystany do realizacji wielu różnych celów. Wprowadzenie tej technologii pozwala na tworzenie procedur bezpieczeństwa, zarządzania obiegiem informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, bezpiecznej wymiany danych z otoczeniem a także budowania nowych kanałów komunikacji i tworzenia nowych usług.

Efektywna komunikacja w organizacji.

Kultura organizacyjna jest zbiorem wartości i zachowań organizacyjnych trwałych i uznawanych przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Wartości i zachowania te wyrażają się w ich postawach, zasadach postępowania, zwyczajach i praktykach działania. Kultura obejmuje niejednorodne aspekty. Składają się na nią podstawowe wartości przedsiębiorstwa, które łącznie z celami ekonomicznymi nadają sens jego działalności i stanowią ramy, w których przedsiębiorstwo powinno funkcjonować, a więc także granice, których nie może przekraczać.

Ocena działania Systemu Oceny Pracy

Kilka lat temu, w niektórych firmach można był spotkać grube segregatory zawierające szczegółowo opracowane systemy ocen z zaleceniem, by nic w nich nie zmieniać. Segregatory, zawierające m. in. arkusze ocen były przywożone przez zewnętrznych konsultantów, deklarujących posiadanie złotego środka na ocenę pracy na wszystkich stanowiskach i we wszystkich firmach.

Czy można nauczyć się przywództwa?

Jedyna uczciwą odpowiedzią na to pytanie jest: „Nikt tego tak naprawdę nie wie.” Wszystkie inne odpowiedzi to albo opinie, albo definicje. Interesującym jest, że ludzie nie pytają” Czy można nauczyć się zarządzania? Czy człowiek rodzi się menedżerem, czy też można go odpowiednio ukształtować?” Takie pytania zawsze odnoszą się do przywództwa, ale nigdy do zarządzania. Jest to dziwne zjawisko. Dlaczego zarządzanie postrzegane jest jako zespół umiejętności i możliwości, a przywództwo jako zespół wewnętrznych osobowych cech charakteru ?

Początek i koniec direct mail

Zakładamy, iż po lekturze poprzedniego artykułu Pana Mariusza Onyśko „Wysyłać czy nie wysyłać – direct mail,” część z Was zdecydowała o tym, czy direct mail jest właściwym narzędziem do komunikowania się z rynkiem dla waszej organizacji, czy nie. Tych, którzy zastanawiają się w dalszym ciągu nad przydatnością direct mail i jego miejscem w strategii firmy, chcielibyśmy zachęcić do przeczytania kolejnego artykułu z serii direct mail, który porusza sprawy związane z zarządzaniem bazami danych.

e- Learning – potężne narzędzie nowoczesnej edukacji

Kształcenie na odległość przybrało dzięki Internetowi nowa formę, w przyszłości większość inicjatyw edukacyjnych będzie w mniejszym lub większym stopniu korzystać z możliwości jakie dają technologie komputerowe i internetowe. Rewolucja w nauczaniu przychodzi w sama porę – tempo zmian we współczesnym świecie sprawia, że stajemy się społeczeństwem stale uczącym się.