Jaki podatek od sprzedaży przez Internet

Najprostszy schemat sprzedaży za pośrednictwem Internetu wygląda następująco: sprzedawca umieszcza ofertę sprzedaży w Internecie, kupujący składa zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, sprzedawca wysyła zamówiony towar pocztą lub firmą kurierską. Przychód z takiej sprzedaży powstanie w dniu wystawienia faktury (rachunku), nie…
Więcej

Zbyt wysoko ustalona kara umowna

Pracodawcy przysługuje prawo zawarcia z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji, zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Pracodawcy są też coraz częściej świadomi potrzeby ochrony szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ich na szkodę. Propozycje treści konkretnych umów o zakazie konkurencji…
Więcej

Great Open House razem z Danone dzieli się posiłkiem

Agencja Great Open House odpowiedzialna będzie za zrealizowanie objazdu samochodu ciężarowego Podziel się Posiłkiem przez osiem wybranych miast w Polsce w ramach czwartej edycji programu Podziel się Posiłkiem organizowanej przez Danone, Fundację Polsat, przy współpracy Partnera Strategicznego programu Banków Żywności….
Więcej

Szybki sposób na nierzetelnych partnerów w interesach

Biura informacji gospodarczej (BIG) pozwalają sprawdzić, czy nasz przyszły partner biznesowy w terminie reguluje faktury i spłaca kredyty. Biura informacji gospodarczej i wywiadowanie gospodarcze to dwa różne podmioty. Biuro informacji gospodarczej może powstać tylko w formie spółki akcyjnej z minimalnym…
Więcej

Jakie są granice prywatności pracownika w firmie

Prywatność w miejscu pracy jest z zasady ograniczona, bo wynika to z cech samego stosunku pracy, czyli podporządkowania pracodawcy i jego uprawnień kontrolno-nadzorczych wobec pracowników. Szefowi nie wolno jednak całkowicie naruszyć prywatności zatrudnionego i tłumaczyć tego tym, że w czasie…
Więcej