Kiedy uchwała wspólników, a kiedy ich zgromadzenia

Prawo do podejmowania uchwał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ma zarówno zgromadzenie wspólników, jak i sami wspólnicy. „Kodeks spółek handlowych rozróżnia uchwały wspólników od uchwał zgromadzenia wspólników”. Właściwie uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniach wspólników, czasem jednak mogą zapadać poza…
Więcej