Kodeks pracy pozostaje w tyle za przepisami unijnymi

Polski parlament popełnił błędy przy wdrażaniu europejskiego prawa pracy. Największym uchybieniem – na szczęście już zlikwidowanym – był brak przepisów przyznających pracownikom prawo do informacji i konsultacji z nimi spraw firmowych związanych z zatrudnieniem. Trzeba jednak również poprawić przepisy dotyczące:…
Więcej

Kiedy mąż musi się zgodzić na wniesienie majątku

Do każdej spółki trzeba wnieść jakiś majątek. Kodeks spółek handlowych określa takie świadczenie jako „wkład”. Gdy jednak chodzi o majątek współmałżonków, nie ma tu pełnej swobody. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (k.r.o.) wprowadza bowiem regułę, że z chwilą zawarcia małżeństwa dochodzi…
Więcej

Przejęcie za udziały bez opodatkowania

Państwo członkowskie UE nie może pobierać podatku kapitałowego od połączenia spółek, gdy spółka córka przejmuje spółkę matkę. Istotne jest tylko, aby oba podmioty miały siedziby na terytorium Wspólnoty. Orzeczenie tej treści wydał Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie włoskiej spółki. Jest…
Więcej

Zobacz na mapie, gdzie są twoi ludzie

GPS (satelitarny system nawigacji), jest wykorzystywany w rozwiązaniach pozwalających określić miejsce pobytu pracowników czy firmowych pojazdów. GPS to dostępny bezpłatnie system satelitarny obejmujący zasięgiem kulę ziemską. Samochody służbowe można wyposażyć w GPS, dzięki któremu można łatwo ustalić, w jakim kierunku…
Więcej