Nowe przepisy skomplikują życie

Po opublikowaniu 11 maja 2006 roku artykułu o zmianie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, do redakcji Gazety Prawnej napłynęło mnóstwo listów, a dziennikarze odebrali bardzo wiele telefonów. Czytelnicy zauważali w nich przede wszystkim, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej…
Więcej

Jak pracownik porzuci pracę to kłopoty ma pracodawca

Pomimo dużego bezrobocia wciąż mamy do czynienia ze zjawiskiem porzucania pracy przez pracowników. Najczęściej porzucają pracę młodzi ludzie o krótkim stażu zawodowym, którzy znaleźli bardziej atrakcyjną pracę od wykonywanej. Porzucenie pracy nie zwalnia pracodawcy z konieczności wypowiedzenia umowy z takim…
Więcej

RZECZYWISTOŚĆ CYFROWA W ARCHIWIZACJI

Konsultacje programowe i prowadzenie obrad: Kazimierz Schmidt, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Program: 10:00 Wykład Czy nadchodzi nowa era w archiwizacji dokumentów elektronicznych? – długoterminowe przechowywanie na przykładzie Electronic Record Archive (ERA) dr Hubert Wajs, Archiwum Główne Akt Dawnych Rafał Magryś,…
Więcej