CRM dla dużych i małych

Głównym celem wdrożeń CRM jest utrzymanie i zwiększenie sprzedaży. Aby móc zrealizować tę ideę, każde przedsiębiorstwo potrzebuje stworzenia indywidualnej koncepcji, tylko dla siebie. Inaczej będzie wyglądał CRM dla firm działających w układzie B2B, a zupełnie inaczej dla przedsiębiorstw funkcjonujących w relacji B2C.

Marketing mobilny

Na marketing mobilny składają się różne działania marketingowe prowadzone za pomocą telefonów komórkowych i innych urządzeń bezprzewodowych, takich jak na przykład komunikatory i urządzenia PDA. Do dyspozycji marketerów pozostają rozmaite usługi komunikacyjne, jednak zdecydowanie największą popularnością na obecnym etapie rynku cieszą się SMSy, a już na przełomie roku 2003 i 2004 rozpocznie się szybkie ich zastępowanie wersjami multimedialnymi tj. MMSami.

Całkowita porażka czy połowa sukcesu?

Tomasz jest znany w firmie jako niedościgniony pracoholik. Perfekcjonista do granic możliwości. „Młody i zdolny, ale trochę outsider” – mówi o nim szef. Jest tak zajęty swoją pracą, że nie ma czasu na spotkania i rozmowy z innymi pracownikami. Od kilku lat nie był na dłuższym urlopie. Nawet wolne chwile spędza w pracy. Koledzy mówią o nim „samodzielny” albo „poszukujący”. Do wszystkiego próbuje dochodzić sam, ma wrodzony instynkt rywalizacji.

Agresywna sprzedaż

Dzisiejsza sytuacja rynkowa wymaga od firm dużego wysiłku, aby utrzymać się „na powierzchni”. Dla większości firm ich być albo nie być zależy od zespołu handlowego. Z tego powodu dobry system wynagradzania handlowców jest niezwykle ważny. Dobry system to taki, który zapewnia jednocześnie najwyższy poziom zysku oraz wysoki poziom motywacji handlowców.

Zobaczyć całego słonia, czyli zarządzanie zmianami w organizacjach

Zarządzanie zmianami w organizacji jest zadaniem złożonym, wymagającym umiejętności „zobaczenia całego słonia” – umiejętności myślenia systemowego. Nie jest rolą ani zadaniem jednego tylko człowieka, ale wszystkich uczestników organizacji. W sytuacji wprowadzania zmian w wielu organizacjach wzrasta zapotrzebowanie na takie metody, które łączą w sobie osobowy i systemowy punkt widzenia.

Łatwiejszy angielski- łatwiejsze interesy

Francuskiego określenia „laisser-faire” używa się w języku angielskim dla scharakteryzowania polityki liberalizmu gospodarczego, lub też braku interwencjonizmu państwa w gospodarkę rynkową. Słowami tymi określa się pewien model myślenia o funkcjonowaniu rynku, który to model staje się w erze globalizacji modelem dominującym. W niniejszym artykule chciałbym pokazać, w jaki sposób postawa „laisser-faire” tak wobec globalizacji, jak i języka angielskiego spowodowały, iż angielski stał się językiem globalnym.