brand2brand. Marki łączą siły

Być może zabrzmi to prowokacyjnie, ale wydaje mi się, że współczesny menedżer marketingu powinien być kimś w rodzaju „człowieka renesansu”. Musi mieć w sobie duszę artysty, kreatora nowych idei, ciekawość świata; powinien być osobą komunikatywną, trochę psychologiem, mieć rozwinięte zdolności analityczne, ale przede wszystkim – musi czuć i rozumieć rynek oraz być otwarty na zmiany.

Lojalność klienta czy jego wartość?

Podstawową funkcją każdego przedsiębiorstwa działającego na dowolnym rynku jest przetrwanie oraz generowanie zysku zapewniającego mu bezpieczną egzystencję i stały rozwój. Osiągnięcie tego celu może umożliwić ciągłe zdobywanie klienta lub też zdobycie klienta i zatrzymanie go przy sobie. To drugie rozwiązanie ze względu na swoje niezaprzeczalne zalety, stało się dominującą misją wielu przedsiębiorstw. W realizacji celu może nam pomóc odpowiednio dobrany system typu Contact Center.

Eksportowa ekspansja branży cukierniczej

W ostatnich pięciu latach nastąpiła też diametralna zmiana struktury geograficznej eksportu polskich wyrobów cukierniczych. Jedną z głównych przyczyn tego procesu był kryzys gospodarczy w Rosji w latach 1998-1999, w wyniku którego zmniejszyła się drastycznie liczba zamówień z tamtego rynku, spadły ceny eksportu słodyczy na rynki wschodnie, a u tamtejszych odbiorców pojawiły się trudności płatnicze.

Inteligencja Emocjonalna w środowisku pracy

Od lat psycholodzy, specjaliści do spraw personalnych, trenerzy, szkoleniowcy, menedżerowie są świadomi, co odróżnia przeciętnych pracowników od tych, którzy znajdują się w gronie najlepszych. Nie są to bynajmniej tylko zdolności techniczne, tych bowiem można w miarę szybko się nauczyć, nie jest nim także Iloraz Inteligencji – IQ. Efektywność w pracy jest w dużym stopniu uzależniona od społecznych umiejętności, empatii, zdolności kierowania własnymi emocjami. Zdolności te, ujmowane jako Inteligencja Emocjonalna, są kluczowym warunkiem odnoszenia sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

RAZEM po unijne pieniądze

Obecnie, dzięki bliskiemu terminowi wejścia Polski do UE oraz doświadczeniom zgromadzonym podczas korzystania z funduszy przedakcesyjnych PHARE mamy niepowtarzalną szansę korzystania z różnorodnych programów dotacji unijnych. Programy te to zarówno fundusze strukturalne dostępne dla wszystkich członków UE, jak i nadal dostępne i cieszące się ogromnym powodzeniem oraz skutecznym wykorzystywaniem, fundusze przedakcesyjne PHARE. Możliwość równoległego ubiegania się i korzystania z tych środków zdarzy się w Polsce po 1 maja po raz pierwszy i warto ją dobrze wykorzystać!