Od godzin nadliczbowych też są zaliczki

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, zasądzone na rzecz pracownika wyrokiem sądu, powinno być pomniejszone przez pracodawcę o zaliczki na podatek oraz o składki na ubezpieczenie zdrowotne – tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 4 października. Sąd pracy zasądził wyrokiem z…
Więcej

Zagrożenia wynikające z nękania klientów

Badania przeprowadzone przez autora artykułu w przedsiębiorstwach świadczących usługi finansowe, handlujących artykułami spożywczymi, prowadzących sprzedaż i obsługę samochodów oraz w firmach usługowych wykazały, że taktyka agresywnych zachęt dla nowych klientów (np. rabatów i kuponów promocyjnych), może przynieść skutki odwrotne od…
Więcej

Trzy postacie premii pieniężnej

Premie pieniężne w handlu, zwane również bonusami, otrzymują kontrahenci za osiągnięcie określonego pułapu zakupów. Aby poprawnie rozliczyć się z urzędem podatkowym, przedsiębiorca musi dokładnie zanalizować umowę zawartą z kontrahentami. Wypłaconą premię pieniężną można potraktować jako: 1. formę rabatu obniżającego kwotę…
Więcej