Centra usług drogi do maksymalizacji zysków

Wielkie korporacje, chcąc poprawić rentowność firmy, dążą do zmniejszenia kosztów operacyjnych.. Uproszczenie struktur korporacyjnych wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Firmy, które rozwijały się organicznie, bądź poprzez przejmowanie istniejących spółek, posiadają skomplikowane struktury biznesowe. Centralizacja funkcji poprzez tworzenie centrów usług wydaje się…
Więcej