Bezpieczna transmisja danych

Firmowe dane powinny być przesyłane szybko i bezpiecznie, dlatego coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na zaawansowane usługi transmisyjne. Firmom zależy na bezpieczeństwie i poufności przesyłanych danych i do takich celów są właśnie wykorzystywane bardziej zaawansowane usługi, nad którymi przedsiębiorcy i…
Więcej

Nie u każdego powstanie przedstawicielstwo załogi

Nie u wszystkich pracodawców powstaną rady pracowników. Wyjątek dotyczy między innymi przedsiębiorstw państwowych, także tych objętych postępowaniem naprawczym. Ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji stanowi, że u niektórych pracodawców, czyli tam gdzie…
Więcej

Jak rekompensować pracę w nadgodzinach

Prawie każdemu pracownikowi pracodawca może wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Musi to jednak zrekompensować – albo wynagrodzeniem, albo udzielając czasu wolnego. Jeżeli pracownik wykorzystuje czas wolny w zamian za nadgodziny, to nie przysługuje mu już dodatek za pracę nadliczbową….
Więcej

Bezpiecznie w sieci

Istnieje kilka metod ochrony infrastruktury teleinformatycznej. – Ochrona przed zaplanowanymi atakami musi uwzględniać trzy podstawowe aspekty: właściwą politykę bezpieczeństwa, szkolenie użytkowników sieci i stosowanie odpowiednich narzędzi technologicznych. Te ostatnie powinny zapewniać sterowanie dostępem użytkowników do komputerów oraz sieci, umożliwiać zarządzanie…
Więcej

Co z układem, gdy zmienia się pracodawca lub związek zawodowy

Gdy firmę przejmie nowy pracodawca albo zmiany dotyczą związków zawodowych, wówczas skutki odnoszą się również do układu zbiorowego pracy. Gdy nowy pracodawca przejmuje pracowników (na podstawie art. 23 k. p.), wówczas stosuje się do nich układ zbiorowy pracy (uzp), którym…
Więcej

Problemy z reprezentacją

Prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej, zwłaszcza, gdy jedynym komplementariuszem takiej spółki jest osoba prawna ma wiele zalet. Jest to prosty sposób na: wyłączenie w praktyce odpowiedzialności za zobowiązania spółki przez osoby fizyczne będące komandytariuszami, wybór opodatkowania liniowego stawką 19…
Więcej